Kreacja
wizerunku
marki

Portfoliozobacz nasze
realizacje
Wycenasprawdź
cenę pracy
Porozmawiajmy
o Twojej marce...
zapytaj o wycenę 56 674 24 42 Copyright © Studio Whiteart ul. Jarzębinowa 3, 87-123 Torun, Bydgoszcz, Włocławek tel.56 674 24 42 www.whiteart.pl
profesjonalne prezentacje firmowe
tlobramkasluchaczsluchaczsluchacztablicapokazujący
Prezentacje
multimedialne

Etapy pracy - prezentacje multimedialne

Na stworzenie dobrej prezentacji multimedialnej składa się szereg powiązanych ze sobą działań.

Prezentacje multimedialne flash powstają

w procesie ścisłej współpracy z klientem.

Płyta cd

Kolejne
fazy pracy
nad prezentacją
multimedialną...

Czerwone płyty cd z prezentacją multimedialną
  • 1
  • ANALIZA POTRZEB
  • W pierwszej fazie prac nad prezentacją multimedialną należy ustalić, jakie zadania ma ona spełniać, a więc określa się rodzaj - prezentacje multimedialne. Na tym etapie gruntownie analizujemy przedmiot działalności Twojej firmy, ofertę, dotychczasowych klientów oraz posiadane materiały informacyjne i reklamowe.

  • 2
  • ANALIZA KONKURENCJI
  • Prezentacje multimedialne flash

   odnoszą się do sytuacji rynkowej. Zapoznanie się z branżą i specyfiką działalności firmy oraz ocena konkurencji są zawsze wpisane w promocję firmy. Także w przypadku prezentacji multimedialnej analizujemy zaprezentowane przez konkurencje rozwiązania, przyglądamy się wzorcowym przykładom w celu wydobycia zalet i dobrania najlepszych narzędzi. Analiza konkurencji to najlepszy sposób na uniknięcie błędów projektowych, merytorycznych i technologicznych.
  • 3
  • PLANOWANIE
  • Ma na celu określenie zawartości prezentacji multimedialnej, jej formy projektowej oraz podstawowych funkcji. Etap ten w konsekwencji sprowadza się do opracowania przyszłej struktury logicznej i merytorycznej prezentacji multimedialnej oraz ustaleniu jakie treści mają znaleźć się na niej. Precyzja ustaleń z tej fazy przekłada się na dalsze etapy i dokładną wycenę kosztów realizacji.

  • 4
  • KOSZTORYSOWANIE
  • Na tym etapie nasza praca skupia się na przygotowaniu szczegółowej wyceny na wykonanie prezentacji multimedialnej firmy. Przedłożona oferta przedstawia kalkulację cenową oraz podstawowe warunki realizacji zlecenia (prezentacje multimedialne flash).

  • 5
  • PODPISANIE UMOWY
  • Przedłożona oferta na wykonanie prezentacji po krótkich ustaleniach mających na celu doprecyzowanie szczegółów pracy oraz kosztorysu zostaje sfinalizowana w formie umowy. Naniesienie ostatecznych poprawek, następnie podpisanie umowy jest dla nas sygnałem do rozpoczęcia właściwych prac nad prezentacją multimedialną.

  • 6
  • PROJEKTOWANIE
  • Płyta cd

   Na podstawie wcześniejszych ustaleń oraz informacji zebranych podczas poprzednich etapów powstaje szkicowa wersja prezentacji multimedialnej, wstępny projekt oraz koncepcja systemu nawigacji. Wspólnie dyskutujemy logiczne rozmieszczenie poszczególnych elementów. Uwieńczeniem tego etapu prac jest przedstawienie projektu graficznego do akceptacji, obrazującego wygląd przyszłej prezentacji multimedialnej, schematu budowy, jak również nawigacji.

  • 7
  • ZEBRANIE MATERIAŁU
  • Kierując się wstępnym zarysem przystępujemy do kompletowania materiałów potrzebnych do wykonania prezentacji multimedialnej firmy – tekstów i ewentualnych tłumaczeń na języki obce, zdjęć, filmów wideo, ścieżki dźwiękowej, itp.

  • 8
  • AKCEPTACJA
  • Po naniesieniu ewentualnych poprawek i sugestii następuje ostateczna akceptacja proponowanych przez nas rozwiązań, wówczas przystępujemy do właściwego realizowania prezentacji multimedialnej.

  • 9
  • REALIZACJA
  • Po zaakceptowaniu przez klienta projektu graficznego przystępujemy do właściwej pracy.

   Powstaje prezentacja multimedialna

   - zgodnie ze specyfikacją określoną w umowie. W ramach opracowania materiału multimedialnego w pierwszej kolejności przystosowujemy zebrany materiał na potrzeby naszego medium reklamowego (np. obróbka graficzna i kolorystyczna zdjęć), następnie tworzymy animację flash, montujemy z podkładem dźwiękowym i łączymy całość w kompletny przekaz multimedialny.
  • 10
  • TESTOWANIE
  • W czasie realizacji poszczególne elementy prezentacji interaktywnej są testowane i udoskonalane. Zarówno na etapie projektowania jak i realizacji masz stały wgląd w przebieg prac, możesz sprawdzać, jak działa realizowana prezentacja multimedialna i korygować ewentualne niedoskonałości. Prezentacje multimedialne flash powstają na drodze interakcji. Na bieżąco informujemy o postępie prac i uzgadniamy wszelkie istotne dla projektu kwestie.

  • 11
  • URUCHOMIENIE
  • Uwieńczeniem prac nad prezentacją multimedialną jest wydanie materiału multimedialnego na płytach CD lub wizytówkach CD.

› prezentacje multimedialne

Prezentacja multimedialna Dobra prezentacja multimedialna Prezentacja firmowa Multimedialna prezentacja Prezentacja flash Projekt prezentacji Prezentacja na targi Nowoczesna prezentacja firmowa Dynamiczna prezentacja Prezentacja multimedialna Projekt prezentacji dla firm Multimedia, prezentacja
zobacz więcej pracnarożnik czerwony
ZAPYTAJ O CENĘ biuro@whiteart.pl 56 674 24 42
Copyright © Studio Whiteart